POLET
23217 ALEKSANDROVO
MIHAJLA PUPINA 56

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (023) 817-272

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
23217 ALEKSANDROVO
MIHAJLA PUPINA 49

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ALEKSANDROVO

TELEFON: (023) 817-001
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VUK - FRESH
23217 ALEKSANDROVO
NIKOLE TESLE BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (023) 817-472

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA STANICA
23217 ALEKSANDROVO
LENJINOVA BBTELEFON: (023) 817-706

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: