DOM ZDRAVLJA SRPSKA CRNJA
23218 NOVA CRNJA
KOŠUT LAJOŠA 8

AMBULANTA NOVA CRNJA

TELEFON: (023) 815-323
Sajt: www.dzsrpskacrnja.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTRODISTRIBUCIJA ZRENJANIN
23218 NOVA CRNJA
JNA BB

OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE DOO BEOGRAD, POSLOVNICA NOVA CRNJA

TELEFON: (023) 815-112
Sajt: www.elektrovojvodina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FABRIKA ULJA BANAT
23218 NOVA CRNJA
MAGAZINSKA BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ULJA BANAT

TELEFON: (023) 815-210
E-mail: fubanat@uljarabanat.rs
Sajt: www.uljarabanat.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
23218 NOVA CRNJA
JNA 110

ISPOSTAVA NOVA CRNJA

TELEFON: (023) 815-068
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA NOVA CRNJA
23218 NOVA CRNJA
JNA 110CENTRALA: (023) 815-030
E-mail: novacrnja@gmail.com
Sajt: www.sonovacrnja.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U KIKINDI
23218 NOVA CRNJA
JNA 108

SUDSKA JEDINICA U NOVOJ CRNJI

TELEFON: (023) 815-162

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
23218 NOVA CRNJA
JNA 110

EKSPOZITURA NOVA CRNJA

TELEFON: (023) 815-120
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
23218 NOVA CRNJA
JNA 110

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA NOVA CRNJA

TELEFON: (023) 815-001
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U KIKINDI
23218 NOVA CRNJA
ULICA JNA 13

ODELJENJE U NOVOJ CRNJI

TELEFON: (023) 815-026
E-mail: oozpnc@gimelnet.rs
Sajt: www.ki.pk.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
23218 NOVA CRNJA
JNA 113

FILIJALA ZA SREDNJE-BANATSKI OKRUG, ISPOSTAVA NOVA CRNJA

TELEFON: (023) 815-029
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
23218 NOVA CRNJA
JNA 115

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVA CRNJA

TELEFON/TELEFAKS: (023) 815-333
E-mail: skn.ncrnja@rgz.gov.rs
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: