AGRARMAT BANAT DVA
23221 RADOJEVO
KARAĐORĐEVA 19

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU DOO, U SASTAVU MATIJEVIĆ GRUPE

TELEFON: (023) 898-010
E-mail: galad@matagrar.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: