POŠTA SRBIJE
23335 ĐALA
SVETOG SAVE 71

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ĐALA

TELEFON: (0230) 86-111
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
23335 ĐALA

CARINSKA ISPOSTAVA ĐALA

TELEFON/TELEFAKS: (0230) 86-020
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA STANICA
23335 ĐALA
SVETOG SAVE 98TELEFON: (0230) 86-285

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: