AGROBEGEČ
21411 BEGEČ
TEMERINSKA 12

DOO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

TELEFON: (021) 2998-044

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKARSKA USTANOVA NOVI SAD
21411 BEGEČ
KRALJA PETRA I 44

APOTEKA BEGEČ

TELEFON: (021) 898-594

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEGEČKI POVRTARI
21411 BEGEČ
KRALJA PETRA I 1

OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (021) 2998-524
E-mail: zadruga.begec@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA NOVI SAD
21411 BEGEČ
BRANKA RADIČEVIĆA 5

ZDRAVSTVENA AMBULANTA BEGEČ

TELEFON: (021) 898-004

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HEMIPRODUKT
21411 BEGEČ
NIKOLE TESLE 35

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD, PJ PROIZVODNJA BEGEČ
PROIZVODNJA BOJA I LAKOVA, SPOLJNA I UNUTRAŠNJA TRGOVINA, KONSALTING I ZASTUPANJE

DIREKTOR: (021) 2998-498
E-mail: hemiboje@gmail.com
Sajt: www.hemiprodukt.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KLIMA SHOP
21411 BEGEČ
NIKOLE TESLE 25

DOO ZA TRGOVINU, USLUGE I POSREDOVANJE
KLIMA UREĐAJI, RASHLADNI UREĐAJI I SISTEMI ZA GREJANJE

TELEFON: (021) 2998-815
E-mail: klimashop@neobee.net
Sajt: www.klimashop.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
21411 BEGEČ
KRALJA PETRA I 31

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BEGEČ

TELEFON: (021) 898-000
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: