DOM ZDRAVLJA
21242 BUDISAVA
ŽELEZNIČKA 7TELEFON: (021) 719-015

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KRIMEL
21242 BUDISAVA
CARA DUŠANA 111

GRAFIČKA ŠTAMPARSKA RADIONICA

TELEFON: (021) 719-990

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NEĆKO
21242 BUDISAVA
DOŽA ĐERĐA 131

DOO ZA TRGOVINU TRANSPORT I USLUGE

TELEFON: (021) 8453-520

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
21242 BUDISAVA
VOJVOĐANSKA 103

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BUDISAVA

TELEFON: (021) 719-003
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOLAN
21242 BUDISAVA
VOJVOĐANSKA 1-A

DOO ZA TRGOVINU I USLUGE

TELEFON: (021) 719-407

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNICE SRBIJE
21242 BUDISAVA
VOJVOĐANSKA 88

AD BEOGRAD, ŽELEZNIČKA STANICA

TELEFON: (021) 719-002

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: