AZA
21207 LEDINCI
VUKA KARADŽIĆA 16

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
PROIZVODNJA, PRERADA, OTKUP I PAKOVANJE MEDA

TELEFON: (021) 2986-261
E-mail: aza@eunet.rs
Sajt: www.aza.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA NOVI SAD
21207 LEDINCI
ZMAJ JOVINA 12

ZDRAVSTVENA STANICA LEDINCI

TELEFON: (021) 886-025

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KAMENOLOM RAKOVAC
21207 LEDINCI
DUNAVSKA 4

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (021) 2986-324

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
21207 LEDINCI
ZMAJ JOVINA 19

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA LEDINCI

TELEFON: (021) 886-002
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: