BEOGRAD-KOOP
26206 SAKULE
STANKA LAZIĆA 26

DOO ZA PROIZVODNJU, KOOPERACIJU, PROMET I EXPORT-IMPORT

TELEFON: (013) 685-192

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
26206 SAKULE
PARTIZANSKA 5

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA SAKULE

TELEFON: (013) 685-400
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ĆIRIĆ I SIN
26206 SAKULE
JNA 5

DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO

TELEFON: (013) 685-346
E-mail: zivica@3dnet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: