AGROLIKA
25252 BAČKI GRAČAC
JNA 50

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

DIREKTOR: (025) 5767-007
E-mail: agrolika@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAČANKA
25252 BAČKI GRAČAC
ŠESTE LIČKE DIVIZIJE 52

ZEMLJORADNIČKA ZADUGA

TELEFON: (025) 767-086

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA KASAR
25252 BAČKI GRAČAC
JNA 24TELEFON: (025) 767-600

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
25252 BAČKI GRAČAC
LIČKA 21

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BAČKI GRAČAC

TELEFON: (025) 767-014
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA STANICA
25252 BAČKI GRAČAC
LIČKA BBTELEFON: (025) 767-006

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: