BENU APOTEKA
26202 GLOGONJ
OSLOBOĐENJA 88

ZDRAVSTVENA USTANOVA PHARMACITY BEOGRAD

TELEFON: (013) 8441-775
Sajt: www.benuapoteka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM KULTURE MLADOST
26202 GLOGONJ
PRVI MAJ 82TELEFON: (013) 627-115

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GLOGONJ
26202 GLOGONJ
BEOGRADSKA 7

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (013) 627-831

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

IRONWORKS
26202 GLOGONJ
4. OKTOBRA 11

MAŠINSKA OBRADA METALA I TRGOVINSKA RADNJA
SVE OD KOVANOG GVOŽĐA: IZRADA KAPIJA, OGRADA, TERASA, STEPENIŠTA, REŠETKI, NADSTREŠNICA, NAMEŠTAJA, KAO I SVIH DRUGIH PREDMETA I ELEMENATA OD KOVANOG GVOŽĐA

TELEFON: (013) 627-193
E-mail: info@ironworks.rs
Sajt: www.ironworks.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KAMELI PROMET
26202 GLOGONJ
PRVOMAJSKA 18

DOO ZA TRGOVINU

TELEFON: (013) 627-273

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
26202 GLOGONJ
JNA 18

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA GLOGONJ

TELEFON: (013) 617-000
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ĆUP-AGROSTOJ
26202 GLOGONJ
MLINSKA 77

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA I PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I STOKE, POLJOPRIVREDNA APOTEKA

TELEFON: (013) 627-299
E-mail: office@cupagrostroj. co.rs
Sajt: www.cupagrostroj.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: