DUNAV
26233 IVANOVO
VOJVOĐANSKA 37

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (013) 629-130

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
26233 IVANOVO
BORISA KIDRIČA 30

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA IVANOVO

TELEFON: (013) 629-240
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJVODINAŠUME
26233 IVANOVO
VOJVOĐANSKA 37

JP PETROVARADIN, ŠUMSKO GAZDINSTVO BANAT PANČEVO, RJ PODUNAVLJE

TELEFON: (013) 629-153
Sajt: www.vojvodinasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA STANICA
26233 IVANOVO
VOJVOĐANSKA 60TELEFON: (013) 629-107

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: