BUĐANOVCI
22421 BUĐANOVCI
MARŠALA TITA 34

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (022) 447-466

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KLAS
22421 BUĐANOVCI
PARTIZANSKA 6

ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON: (022) 447-510

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
22421 BUĐANOVCI
PARTIZANSKA 1

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BUĐANOVCI

TELEFON: (022) 447-011
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA RUMA
22421 BUĐANOVCI
PINKIJEVA 2

DOO RUMA, VETERINARSKA AMBULANTA BUĐANOVCI

TELEFON: (022) 447-294

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA STANICA
22421 BUĐANOVCI
PINKIJEVA 2TELEFON: (022) 447-219

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: