LEKOVITO BILJE
23252 BOKA
MARŠALA TITA 60

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (023) 846-682

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POBEDA
23252 BOKA
ŽARKA ZRENJANINA 58

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE DOO, U SASTAVU MATIJEVIĆ GRUPE

TELEFON: (023) 846-603
Sajt: www.matijevic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
23252 BOKA
IVE LOLE RIBARA 34

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BOKA

TELEFON: (023) 846-700
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA STANICA
23252 BOKA
SVETOZARA MARKOVIĆA 14TELEFON: (023) 846-638

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: