EKONOMIJA
23250 JARKOVAC
TRG PROF. DR STANISLAVA BUKUROVA 10

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (023) 857-006

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JARKOVAC
23250 JARKOVAC
KONSTANTINA DANILA 6

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

DIREKTOR: (023) 857-013

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
23250 JARKOVAC
TRG STANISLAVA BUKUROVA 14

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA JARKOVAC

TELEFON: (023) 857-000
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: