GRANIČAR
23253 KONAK
MARŠALA TITA 26

POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (023) 856-025

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
23253 KONAK
MARŠALA TITA 32

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA KONAK

TELEFON: (023) 856-020
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SPECIJALISTIČKA INTERNISTIČKA ORDINACIJA IVAN RADOJKOVIĆ
23253 KONAK
BORISA KIDRIČA 26TELEFON: (023) 3856-100
E-mail: ordrad@gmail.com
Sajt: www.drradojkovic.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: