APOTEKA SREMSKA MITROVICA
22223 KUZMIN
NIKOLE RADOJČIĆA 1

APOTEKA KUZMIN

TELEFON: (022) 664-804
Sajt: www.apotekasm.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KLAS
22223 KUZMIN
ZADRUŽNA 12

POLJOPRIVREDNA APOTEKA
SEMENSKA ROBA, ZAŠTITA BILJA, MINERALNA ĐUBRIVA

TELEFON: (022) 613-283

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KUZMIN
22223 KUZMIN
ZADRUŽNA 9

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (022) 664-707

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MITROSREM
22223 KUZMIN
FRUŠKOGORSKA BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU SREMSKA MITROVICA, RJ KUZMIN

TELEFON: (022) 664-422
Sajt: www.mitrosremad.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
22223 KUZMIN
ZADRUŽNA 1

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA KUZMIN

TELEFON: (022) 664-430
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STOČAR
22223 KUZMIN
ZADRUŽNA 9

SPECIJALOZOVANA ZEMLJORADNIČKA STOČARSKA ZADRUGA

TELEFON: (022) 664-710

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA SREMSKA MITROVICA
22223 KUZMIN
VUKA KARADŽIĆA 25

AMBULANTA KUZMIN

TELEFON: (022) 664-434

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA STANICA
22223 KUZMIN
NIKOLE RADOJČIĆA 7TELEFON: (022) 664-406

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PUSTARA
22223 KUZMIN
FRUŠKOGORSKA 93TELEFON: (022) 664-017

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: