POŠTA SRBIJE
22207 LEŽIMIR
MARŠALA TITA 29

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA LEŽIMIR

TELEFON: (022) 663-125
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA SREMSKA MITROVICA
22207 LEŽIMIR
ZADRUŽNA BB

AMBULANTA LEŽIMIR

TELEFON: (022) 663-114

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: