GAJBA PRODUKT
24415 BAČKI VINOGRADI
SEGEDINSKI PUT 101

SZTR PROIZVODNJA DRVENE AMBALAŽE: PALETE, GAJBE

TELEFON: (024) 4100-841
E-mail: gajbaprodukt@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRIMA
24415 BAČKI VINOGRADI
BEOGRADSKA 146

AMBULANTA BAČKI VINOGRADI
24415 BAČKI VINOGRADI
BEOGRADSKA BB

ZDRAVSTVENI CENTAR SUBOTICA

TELEFON: (024) 4757-018
Sajt: www.domzdravlja.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DAKRISO
24415 BAČKI VINOGRADI
BEOGRADSKI PUT BB

DOO ZA USLUGE U GRAĐEVINARSTVU
PRODAJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

TELEFON: (024) 4757-032

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELASTIC
24415 BAČKI VINOGRADI
BEOGRADSKA 40

DOO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT I PREVOZ
GUMARSKI PROIZVODI

TELEFON: (024) 4757-027
E-mail: elastic@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ENERGOMONT
24415 BAČKI VINOGRADI
SEGEDINSKI PUT 89

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA I SERVISIRANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA, UPRAVLJANJE U PROCESNOJ INDUSTRIJI I ELEKTRO INSTALACIJE U INDUSTRIJI

TELEFON: (024) 4757-093
E-mail: office@energomont.rs
Sajt: www.energomont.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EURO PETROL
24415 BAČKI VINOGRADI
SEGEDINSKI PUT 85

DOO TRGOVAČKO PREDUZEĆE SUBOTICA ČLANICA LION GRUPE, BENZINSKA PUMPA BAČKI VINOGRADI
VELEPRODAJA, MALOPRODAJA I DISTRIBUCIJA SVIH VRSTA GORIVA

TELEFON: (024) 664-691
Sajt: www.euro-petrol.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FIORI
24415 BAČKI VINOGRADI
BAČKI VINOGRADI 335

DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, EXPORT IMPORT
RASADNIK DŽAMBULA, PROIZVODNJA ČETINARA I LIŠĆARA

TELEFON: (024) 757-244
E-mail: rasadnik@dzambula.rs
Sajt: www.dzambula.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FISH CORP. 2000
24415 BAČKI VINOGRADI
SALAŠ 62

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD, PJ FISH CORP. 2000 MAXMIX SUBOTICA
PROIZVODNJA VETERINARSKIH LEKOVA I VITAMINSKO MINERALNIH PREDSMEŠA

TELEFON: (024) 4757-017
E-mail: proizvodnja@fishcorp2000.com
Sajt: www.fishcorp2000.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MONOLIT GRADNJA
24415 BAČKI VINOGRADI
BEOGRADSKA 2

DOO ZA GRAĐEVINARSTVO I GRAĐEVINSKO ZANATSKE RADOVE SUBOTICA

TELEFON: (024) 4757-005

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PALETA
24415 BAČKI VINOGRADI
BEOGRADSKA 2

DOO ZA INŽENJERING SUBOTICA

TELEFON: (024) 4757-032

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
24415 BAČKI VINOGRADI
BEOGRADSKA 25

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BAČKI VINOGRADI

TELEFON: (024) 4757-088
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
24415 BAČKI VINOGRADI

CARINSKI REFERAT BAČKI VINOGRADI

TELEFON: (024) 4757-247
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: