OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU
24223 NOVI ŽEDNIK
AUTOPUT HORGOŠ-BEOGRAD

DOO PREDUZEĆE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU BEOGRAD

MOBILNI TELEFON: 064 6449-852
E-mail: zednik@olympusplaza.rs
Sajt: www.olympusplaza.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOŠLOV
24223 NOVI ŽEDNIK
MATKA VUKOVIĆA 22

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MEHANIČKIH I ELEKTROMEHANIČKIH UREĐAJA ZA SIGNALIZACIJU

TELEFON: (024) 785-787
E-mail: radovan.doslov@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LEKAŠPED
24223 NOVI ŽEDNIK
MAKSIMA GORKOG 11/I

DRUŠTVO ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJU DOO

TELEFON: (024) 551-883

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
24223 NOVI ŽEDNIK
RADIVOJA VUJOŠEVIĆA 53

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA NOVI ŽEDNIK

TELEFON: (024) 785-055
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SANDEX
24223 NOVI ŽEDNIK
PETRA KOČIĆA 11

DOO ZA TRGOVINU, USLUGE I EXPORT-IMPORT
DRUMSKI TERETNI TRANSPORT U MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU, ORGANIZACIJA TRANSPORTA U DOMAĆEM SAOBRAĆAJU

TELEFON: (024) 785-008
E-mail: office@sandex.co.rs
Sajt: www.sandex.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SANDEX PLUS
24223 NOVI ŽEDNIK
PETRA KOČIĆA 11

DOO ZA TRGOVINU, USLUGE, EXPORT-IMPORT

TELEFON: (024) 785-008
Sajt: www.sandex.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

WEIS ADLER
24223 NOVI ŽEDNIK
PETRA KOČIĆA 18

DOO ZA TRGOVINU I USLUGE
PROIZVODNJA I PRODAJA OKOVA ZA NAMEŠTAJ

TELEFON/TELEFAKS: (024) 542-862
E-mail: weisadler@open.telekom.rs
Sajt: www.weisadler.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNICE SRBIJE
24223 NOVI ŽEDNIK

AD BEOGRAD, ŽELEZNIČKA STANICA

TELEFON: (024) 785-014

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: