BAČKA
21466 KUCURA
MARŠALA TITA 46

AD INDUSTRIJA METALNIH PROIZVODA U STEČAJU

TELEFON/TELEFAKS: (021) 727-040

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA VRBAS
21466 KUCURA
MARŠALA TITA 59

AMBULANTA KUCURA

TELEFON: (021) 727-104

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MODIK-I
21466 KUCURA
NOVI ŠOR 78

SZR MAŠINBRAVARSKA RADIONICA

TELEFON/TELEFAKS: (021) 727-032

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NARODNA BIBLIOTEKA DANILO KIŠ
21466 KUCURA
OSLOBOĐENJA 11

OGRANAK KUCURA

TELEFON: (021) 727-088
Sajt: www.vrbasbiblioteka.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
21466 KUCURA
OSLOBOĐENJA 1-E

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA KUCURA

TELEFON: (021) 727-003
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SIMPA
21466 KUCURA
GRMEČKA 37

SAMOSTALNA PROIZVODNA RADNJA
BAŠTENSKI PATULJCI, FONTANE, BETONSKA GALANTERIJA

TELEFON/TELEFAKS: (021) 727-098
E-mail: simpa@neobee.net
Sajt: www.ukrasnefigure.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA VRBAS
21466 KUCURA
IVE LOLE RIBARA 76

VETERINARSKA AMBULANTA KUCURA

TELEFON: (021) 727-010

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA KUCURA
21466 KUCURA
OSLOBOĐENJA 1-CDIREKTOR: (021) 727-115

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: