APOTEKA
21467 SAVINO SELO
MARŠALA TITA 46TELEFON: (021) 720-775

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MILAN KUČ
21467 SAVINO SELO
MARŠALA TITA 31

PREDUZEĆE ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

DIREKTOR: (021) 720-048

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MIROTIN-TISA
21467 SAVINO SELO
MARŠALA TITA BB

PROIZVODNO PROMETNO PREDUZEĆE DOO
MLIN ZA PRERADU KUKURUZA

TELEFON: (021) 720-915
E-mail: mirotintisa@mirotintisa.rs
Sajt: www.mirotintisa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
21467 SAVINO SELO
MARŠALA TITA 33

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA SAVINO SELO

TELEFON: (021) 720-002
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA VRBAS
21467 SAVINO SELO
SLAVKA RODIĆA 57

VETERINARSKA AMBULANTA

TELEFON: (021) 720-080

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: