AGROPRODUKT-ŠINKOVIĆ

AGROPRODUKT-ŠINKOVIĆ

 
21220 BEČEJ
SRBOBRANSKI PUT 22

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I POSLOVNE USLUGE
PROIZVODNJA PILIĆA I ĆURIĆA, KOKA NOSILJA, PRIPLODNIH I KONZUMNIH JAJA I KONCENTRATA ZA ŽIVINARSKI PROGRAM

(021) 6916-192
TELEFON
(021) 6914-788
TELEFON
(021) 6913-336
TELEFON/TELEFAKS

E-mail:

PIB:
100333611
Matični broj:
08694206
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: