Online


 

Od 2001. godine radi internet sajt Privrednog Imenika Srbije sa bazom podataka, pretraživačem i Klasifikacijom delatnosti i od tada Online Privredni Imenik Srbije preuzima sve važniju ulogu u našem B2B projektu. Za to postoji više razloga, od kojih su najvažniji generalni napredak u oblasti informatičke kulture u Srbiji, uvođenje brzih internet veza i sve veća zastupljenost mobilnih aplikacija, a zatim i shvatanje neograničenog potencijala interneta kao medija u oblasti poslovnih komunikacija od strane poslovnih subjekata svih kategorija. Informacije o poslovnim subjektima tako postaju trenutno dostupne najširem krugu zainteresovanih, u koje se bez obzira na izrazito naglašen B2B koncept Privrednog Imenika Srbije uključuje i sve veći broj privatnih lica-potencijalnih kupaca i korisnika roba i usluga.

Online Privredni Imenik Srbije

Sajt Privrednog Imenika Srbije svakog radnog dana zabeleži preko 7.000 jedinstvenih poseta, pretežno poslovnih ljudi i to ga čini jednim od najposećenijih B2B portala u Srbiji! Zbog velikog broja svakodnevno ažuriranih stranica, velike baze podataka, moćnog pretraživača prilagođenog i za korišćenje na mobilnim telefonima i tablet uređajima, redovne optimizacije svih stranica (SEO), kao i niza drugih sadržaja, sajt Privrednog Imenika Srbije je odlično pozicioniran na svim velikim internet pretraživačima!

Online Privredni Imenik Srbije u paketu sa digitalnim i elektronskim izdanjem ima zadatak da osnovne poslovne informacije prenese do svih kategorija korisnika, svojom dinamikom utiče na protok informacija, poveća procenat tačnosti podataka, unapredi servis za pretrage baze podataka aktivnih poslovnih subjekata iz Srbije i omogući korisnicima samostalno sprovođenje kampanja digitalnog marketinga.

Sve informacije koje izdavač prikupi terenskim i telefonskim anketama i iz drugih izvora redovno se ažuriraju u bazi podataka i svakodnevno prenose u bazu podataka na serveru Online Privrednog Imenika Srbije. To znači da će podaci o Vašoj kompaniji biti dostupni na sajtu Privrednog Imenika Srbije praktično odmah.

Pretraživač i Imenik Privrednog Imenika Srbije

Pretraživač Privrednog Imenika Srbije je najvažnija alatka za pristup informacijama iz baze podataka Privrednog Imenika Srbije. Pored gotovih pretraga po delatnostima, po mestima i firmi po abecedi, korisnicima Pretraživač nudi mogućnost filtriranja informacija prema ključnim rečima, po kategorijama, po delatnostima i po mestima. Ovi kriterijumi za pretrage mogu biti korišćeni pojedinačno ili u raznim kombinacijama zajedno.

Algoritam koji koristi Pretraživač Privrednog Imenika Srbije ima funkciju da prema zadatim kriterijumima pronađe i u Imeniku prikaže sve rezultate iz baze podataka Privrednog Imenika Srbije ali i da pritom favorizuje (propagia) poslovne subjekte koji se oglašavaju u Privrednom Imeniku Srbije, tako što će informacije o njima uvek biti u vrhu dobijenih rezultata pretrage.

Osim što su informacije o oglašivačima istaknute u Pretraživaču, na stranicama Imenika ovi poslovni subjekti predstavljeni su kompletnim podacima uz prevod na Engleski i privilegovan status i na našem sajtu na Engleskom jeziku...

Oglašavanje u Online Privrednom Imeniku Srbije

Na sajtu Privrednog Imenika Srbije profilisano je 5 pozicija za oglašavanje na dve glavne stranice. Pored Naslovne stranice sa vestima i oglasnim segmentima, tu je i stranica sa Imenikom na kojoj će biti prikazivani svi rezultati vaših upita na pretraživaču Privrednog Imenika Srbije, Info strane sa korporativnim oglasima kao i stranice Klasifikacije delatnosti Privrednog Imenika Srbije.

Oglašavanjem na stranicama ovog sajta omogućiće Vam da u paketu dobijete pravo besplatnog upisa i objave podataka ili oglasa u ostalim izdanjima Privrednog Imenika Srbije (digitalno i elektronsko) kao i pravo na besplatne primerke ovih izdanja (Katalog i Program) prema izboru.


Više o oglašavanju na sajtu Privrednog Imenika Srbije >>>