TOPOLA

 
34310 TOPOLA
MILIVOJA PETROVIĆA BLAZNAVCA 6

JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEĆE

(034) 6811-075
TELEFON
(034) 6812-075
TELEFON/TELEFAKS
0800 001-003
SERVIS CENTAR


PIB:
101223270
Matični broj:
07123582
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: