EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ
11070 BEOGRAD
ŠPANSKIH BORACA 3

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
KANCELARIJA U BEOGRADU

TELEFON: (011) 2120-530
Sajt: www.ebrd.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANCA INTESA
11070 BEOGRAD
OMLADINSKIH BRIGADA 90-B

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

KONTAKT CENTAR: (011) 3108-888
E-mail: kontaktcc@bancaintesa.rs
Sajt: www.bancaintesa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 3

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

CENTRALA: (011) 3024-100
E-mail: kontakt@posted.co.rs
Sajt: www.posted.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DDOR NOVI SAD
21000 NOVI SAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 8

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE ČLANICA GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL

TELEFON: (021) 4886-000
E-mail: ddor@ddor.co.rs
Sajt: www.ddor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
11000 BEOGRAD
MAKEDONSKA 4

AD KOMPANIJA ZA OSIGURANJE, GLAVNA FILIJALA BEOGRAD

KONTAKT CENTAR: 0800 386-286
E-mail: info@dunav.com
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAIFFEISEN BANK
11070 BEOGRAD
ĐORĐA STANOJEVIĆA 16

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

KONTAKT CENTAR 24/7: (011) 3202-100
E-mail: contact@raiffeisenbank.rs
Sajt: www.raiffeisenbank.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIQA
11070 BEOGRAD
MILUTINA MILANKOVIĆA 134-G

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE

KONTAKT CENTAR: (011) 2024-100
E-mail: info@uniqa.rs
Sajt: www.uniqa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRIGLAV OSIGURANJE
11070 BEOGRAD
MILUTINA MILANKOVIĆA 7-A

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE


TELEFON: (011) 3305-100
E-mail: office@triglav.rs
Sajt: www.triglav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNICREDIT BANK SRBIJA
11000 BEOGRAD
RAJIĆEVA 27-29

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

KONTAKT CENTAR: (011) 3777-888
E-mail: kontakt@unicredgroup.rs
Sajt: www.unicreditbank.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VB LEASING
11070 BEOGRAD
ĐORĐA STANOJEVIĆA 12

DOO FINANSIJSKI LIZING VOZILA, OPREME I MAŠINA

INFO CENTAR: (011) 2016-500
E-mail: office@vbleasing.rs
Sajt: www.vbleasing.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AIK BANKA
21000 NOVI SAD
BULEVAR JOVANA DUČIĆA 5 NOVO NASELJE

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, EKSPOZITURA NOVI SAD

TELEFON: (021) 6791-774
Sajt: www.aikbanka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AIK BANKA
18000 NIŠ
NIKOLE PAŠIĆA 42

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, EKSPOZITURA NIŠ

TELEFON: (018) 507-400
Sajt: www.aikbanka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AIK BANKA
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 115-Đ

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

TELEFON: 0800 101-015
E-mail: kontakt.centar@aikbanka.rs
Sajt: www.aikbanka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AIK BANKA
34000 KRAGUJEVAC
TRG VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 3

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, EKSPOZITURA KRAGUJEVAC

TELEFON: (034) 503-602
Sajt: www.aikbanka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ERSTE BANK
21000 NOVI SAD
BULEVAR OSLOBOĐENJA 5

AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD

INFO TELEFON SRBIJA: 0800 201-201
E-mail: info@erstebank.rs
Sajt: www.erstebank.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: