EUROBANK
11000 BEOGRAD
VUKA KARADŽIĆA 10

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

EURO PHONE: 0800 111-144
E-mail: office@eurobank.rs
Sajt: www.eurobank.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA
11070 BEOGRAD
VLADIMIRA POPOVIĆA 8

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE

KONTAKT CENTAR: (011) 2220-555
E-mail: kontakt@generali.rs
Sajt: www.generali.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HALCOM
11000 BEOGRAD
BEOGRADSKA 39

PRIVREDNO DRUŠTVO AD
CENTAR ZA ELEKTRONSKO BANKARSTVO

TELEFON: (011) 3306-500
E-mail: info@halcom.rs
Sajt: www.halcom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMERCIJALNA BANKA
11000 BEOGRAD
SVETOG SAVE 14

AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

KONTAKT CENTAR: (011) 2018-600
E-mail: posta@kombank.com
Sajt: www.kombank.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MILENIJUM OSIGURANJE
11070 BEOGRAD
MILUTINA MILANKOVIĆA 3-B

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE

TELEFON: (011) 7152-300
E-mail: office@milenijum-osiguranje.rs
Sajt: www.mios.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AIK BANKA
21000 NOVI SAD
BULEVAR OSLOBOĐENJA 68

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, EKSPOZITURA NOVI SAD

TELEFON: (021) 4800-364
Sajt: www.aikbanka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ERSTE BANK
11070 BEOGRAD
MILUTINA MILANKOVIĆA 3-A

AD NOVI SAD, FILIJALA EPC BEOGRAD

TELEFON: (011) 2015-039
E-mail: info@erstebank.rs
Sajt: www.erstebank.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJVOĐANSKA BANKA
21000 NOVI SAD
TRG SLOBODE 5

AKCIONARSKO DRUŠTVO U SASTAVU OTP GRUPE

INFO TELEFON - BESPLATAN POZIV: 0800 232-322
E-mail: office@voban.rs
Sajt: www.voban.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA
21000 NOVI SAD
BRAĆE RIBNIKAR 4-6

AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD

KOMERCIJALNI KONTAKT CENTAR: 0700 700-500
E-mail: info@creditagricole.rs
Sajt: www.creditagricole.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GENERALI
11070 BEOGRAD
VLADIMIRA POPOVIĆA 8

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM

TELEFON: (011) 2011-764
E-mail: penzijski fond@generali.rs
Sajt: www.penzijskifond.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAWE OSIGURANJE
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 115-D

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE

TELEFON: (011) 2092-600
E-mail: office.beograd@grawe.at
Sajt: www.grawe.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRIGLAV OSIGURANJE
34000 KRAGUJEVAC
KRALJA ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA 132

AD ZA OSIGURANJE BEOGRAD, FILIJALA KRAGUJEVAC

TELEFON: (034) 300-710
E-mail: kragujevac@triglav.rs
Sajt: www.triglav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA
11070 BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 5-A

AD NOVI SAD, CENTRALA BEOGRAD

TELEFON: (011) 3305-800
Sajt: www.creditagricole.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NLB LEASING
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 165-V

PREDUZEĆE ZA FINANSIJSKI LIZING, UVOZ-IZVOZ I TRGOVINU DOO

TELEFON: (011) 2220-101
E-mail: info@nlbleasing.rs
Sajt: www.nlbleasing.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DDOR NOVI SAD
11000 BEOGRAD
BULEVAR MIHAILA PUPINA 115-V

AD ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE NOVI SAD, OGRANAK GLAVNA FILIJALA BEOGRAD

TELEFON: (011) 2027-005
Sajt: www.ddor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: