DUKA DENT
11070 BEOGRAD
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 106

STOMATOLOŠKE USLUGE I RENDGEN DIJAGNOSTIKA
ORTO CENTAR 3D CRANEX

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA: (011) 3190-766
E-mail: ordinacija@dukadent.rs
Sajt: www.dukadent.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MAG-MEDICA
21000 NOVI SAD
FUTOŠKA 107

SPECIJALISTIČKA RADIOLOŠKA ORDINACIJA ZA MAGNETNU REZONANCU MAG MEDICA NOVI SAD
MR PREGLED DOJKI, MR KIČME, MR ABDOMENA, MR HIPOFIZE, MR GLAVE I VRATA, MR KARLICE, MR ANGIOGRAFIJA, MR ENTEROGRAFIJA I KOLONOGRAFIJA, SPEKTROSKOPIJA

TELEFON: (021) 4729-970
E-mail: kontakt@mag-medica.rs
Sajt: www.mag-medica.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STANKOV OFTALMOLOGIJA
11000 BEOGRAD
TERAZIJE 45/IV

SPECIJALNA OFTALMOLOŠKA BOLNICA

TELEFON: (011) 3243-306
E-mail: info@stankovbolnica.com
Sajt: www.stankovbolnica.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NOVA VITA
11090 BEOGRAD
PATRIJARHA DIMITRIJA 36

SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNU MEDICINU
ONKOLOŠKI PREGLEDI, HEMOTERAPIJA, PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE PACIJENATA, TRAJNI SMEŠTAJ, KONDICIONIRANJE I OPORAVAK ZA PACIJENTE NA HEMOTERAPIJI

TELEFON: (011) 3565-210
E-mail: novavitahospital@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GLOBAL CARE SURGERY
21000 NOVI SAD
LAZE NANČIĆA 5

SPECIJALNA BOLNICA OPŠTE HIRURGIJE
OPŠTA I ABDOMINALNA HIRURGIJA, UROLOGIJA, VASKULARNA HIRURGIJA, INTENZIVNA NEGA I TERAPIJA BOLA, INTERVENTNA RADIOLOGIJA

TELEFON: (021) 2100-560
E-mail: hospital@globalcaresurgery.com
Sajt: www.globalcaresurgery.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GLOBAL PREVENT
21000 NOVI SAD
LAZE NANČIĆA 30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
SLUŽBA MEDECINE RADA ORGANIZUJE PRETHODNE, PERIODIČNE I VANREDNE (CILJANE) PREGLEDE ZAPOSLENIH I PREDLAŽE PREVENTIVNO-PROFILAKTIČKE MERE ZAŠTITE RADNIKA NA RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM I PREDLAŽE MERE ZA UNAPREĐENJE ZDRAVLJA, ŽIVOTNE I RADNE SREDINE ZAPOSLENIH
IZDAJE LEKARSKA UVERENJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA, KAKO U ZEMLJI TAKO I U INOSTRANSTVU, LEKARSKA UVERENJA ZA PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE I STUDIRANJE, KAO I LEKARSKA UVERENJA DRUGE VRSTE PO ZAHTEVU DRŽAVNIH ORGANA

TELEFON: (021) 3829-346
E-mail: office@globalprevent.rs
Sajt: www.globalprevent.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLIKLINIKA NADA DIVA
21000 NOVI SAD
VASE STAJIĆA 25

DERMATOLOGIJA, ESTETSKA MEDICINA, PLASTIČNA I REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA, FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA, ANTI-AGING

TELEFON: (021) 421-892
E-mail: klinika@nadadiva.rs
Sajt: www.nadadiva.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU I IMPLANTOLOGIJU CVIJIĆEVA 38
11000 BEOGRAD
CVIJIĆEVA 38

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR IGOR RISTIĆ
ESTETSKA STOMATOLOGIJA, ORALNA HIRURGIJA, PROTETIKA I IMPLANTOLOGIJA

TELEFON: (011) 2766-992
E-mail: dentist@iristic.com
Sajt: www.drristic.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EUROMEDICA
21000 NOVI SAD
VOJVODE ŠUPLJIKCA 37

LABORATORIJA ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU DR ACA CVETKOVIĆ

TELEFON: (021) 494-811
E-mail: euromedica_lab@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NAŠA POLIKLINIKA
11000 BEOGRAD
CVIJIĆEVA 38

POLIKLINIKA DR RODOLJUB RISTIĆ
KARDIOLOGIJA, ENDOKRINOLOGIJA, GASTROENTEROLOGIJA, ENDOSKOPIJA, PULMOLOGIJA, NEUROLOGIJA, UROLOGIJA, ORL, KOMPLETAN ULTRAZVUK

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2766-992
E-mail: info@nasapoliklinika.rs
Sajt: www.nasapoliklinika.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUDIOVOX
11000 BEOGRAD
ZELENI VENAC 6/I

PREDUZEĆE ZA IZRADU I PROMET ORTOPEDSKIH POMAGALA DOO
DISTRIBUCIJA SLUŠNIH APARATA OTICON, AUDIOLOŠKE OPREME INTERACOUSTIC, TRAHEOSTOMATSKIH KANILA FAHL, IMPLANT SISTEMA OTICON MEDICAL I POMOĆNIH SLUŠNIH UREĐAJA PHONICEAR

BESPLATAN INFO TELEFON: 0800 100-103
E-mail: office@audiovox.rs
Sajt: www.slusni-aparati.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SPECIJALNA BOLNICA ZA ENDEMSKU NEFROPATIJU
11550 LAZAREVAC
DR ĐORĐA KOVAČEVIĆA 27

VANBOLNIČKA I STACIONARNA ZDRAVSTVENA DELATNOST U OBLASTI ENDEMSKE NEFROPATIJE, BUBREŽNIH I DRUGIH INTERNISTIČKIH BOLESTI

CENTRALA: (011) 8120-164
E-mail: nefropatija@veze.rs
Sajt: www.nefropatijalaz.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MIJEMA DENT
34000 KRAGUJEVAC
ILINDENSKA 7/1

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
SVE VRSTE STOMATOLOŠKIH USLUGA

TELEFON: (034) 6356-444
E-mail: mijema@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠUMADIJA
34000 KRAGUJEVAC
BEOGRADSKA 69

PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM DOO
METALOPRERADA I POVRŠINSKA ZAŠTITA METALA: OPREMA ZA SPORTSKE TERENE I IGRALIŠTA, METALNI NAMEŠTAJ, OGRADE I KAPIJE, PRATEĆA OPREMA ZA INDUSTRIJSKE POGONE, METALNE KONSTRUKCIJE ZA OBJEKTE RAZLIČITE NAMENE, INDUSTRIJSKA OPREMA

TELEFON: (034) 370-283
E-mail: office@sumadija.co
Sajt: www.sumadija.co

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DNK LAB
34000 KRAGUJEVAC
CRVENOG KRSTA 7 LOKAL 24

MEDICINSKA LABORATORIJA

TELEFON: (034) 6393-793
E-mail: info@dnklab.rs
Sajt: www.dnklab.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: