AGRIROMAGNA

 
24321 MALI IĐOŠ
MARŠALA TITA 49

DOO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I USLUGE
RATARSTVO I ŽIVINARSTVO

(024) 730-074
DIREKTOR
(024) 730-024
TELEFON/TELEFAKS
(024) 730-260
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
103155425
Matični broj:
08801363
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: