AGRO-HEMIK

 
14240 LJIG
RAVNOGORSKA 10

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO
PREVOZOM MATERIJALA ZA IZGRADNJU PUTEVA

(014) 3444-624
TELEFON


PIB:
101285056
Matični broj:
06273912
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: