ALADIN TOURS

 
14210 UB
JOSIPA MAJERA 82

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
TURISTIČKA AGENCIJA

(014) 412-506
TELEFON
(014) 415-637
TELEFON/TELEFAKS
063 275-480
MOBILNI TELEFON
063 642-041
MOBILNI TELEFON


PIB:
105924805
Matični broj:
20492872
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: