ASOCIJACIJA LIZING KOMPANIJA SRBIJE

 
11000 BEOGRAD
MAKEDONSKA 30/VI

POSLOVNO UDRUŽENJE

(011) 3130-714
TELEFON
(011) 3130-732
TELEFAKS


PIB:
103414516
Matični broj:
17563041
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: