AUTO-BIRO

 
11070 BEOGRAD
MILUTINA MILANKOVIĆA 1

AGENCIJA ZA OBRADU ODŠTETNIH ZAHTEVA I PROCENJIVANJE RIZIKA I ŠTETA DOO
PROCENA I NADOKNADA ŠTETE NA MOTORNIM VOZILIMA, OSIGURANJE, REGISTRACIJA, PRENOS VLASNIŠTVA

(011) 7115-107
TELEFON
(011) 7115-186
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
101665512
Matični broj:
17172026
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: