AVALA ADA

AVALA ADA

 
11060 BEOGRAD
PRILAZNI PUT ADI HUJI 9

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU KARTONSKE AMBALAŽE DOO U SASTAVU KAPPA STAR GROUP
TRANSPORTNA I KOMERCIJALNA AMBALAŽA

(011) 2075-402
TELEFON
(011) 2774-885
TELEFAKS


PIB:
100000475
Matični broj:
07026129
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: