BANCA INTESA

 
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 1

AD BEOGRAD, PJ DIMITROVGRAD

(010) 363-282
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
Matični broj:
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: