BEOGRADSKA TVRĐAVA

 
11000 BEOGRAD
TERAZIJE 3/V

JAVNO PREDUZEĆE ZA OBAVLJANJE KULTURNO UMETNIČKE I POSLOVNE AKTIVNOSTI

(011) 2620-685
TELEFON
(011) 2633-747
TELEFON/TELEFAKS

E-mail:

PIB:
101516631
Matični broj:
17416774
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: