CAPUDER LOGISTICS TRANS

 
11070 BEOGRAD
LUJA ADAMIČA 26

DOO ZA MEĐUNARODNI DRUMSKI SAOBRAĆAJ I ŠPEDICIJU

(011) 3192-287
TELEFON
(011) 3018-997
TELEFON
(011) 3190-935
TELEFAKS

E-mail:
Sajt:

PIB:
105137292
Matični broj:
20321954
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: