CONTRACTOR

 
11232 RIPANJ
BRĐANSKA 458

PREDUZEĆE ZA EKSPLOATACIJU, PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET MINERALNIH SIROVINA DOO

(011) 8325-568
TELEFON/TELEFAKS
064 6418-880
MOBILNI TELEFON
064 6418-882
MOBILNI TELEFON


PIB:
101745588
Matični broj:
07487436
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: