DIJAMANT

 
11070 BEOGRAD
AUTOPUT BEOGRAD-NOVI SAD BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN, DISTRIBUTIVNI CENTAR BEOGRAD

(011) 3773-241
TELEFON
(011) 3773-235
TELEFON
(011) 3773-240
TELEFAKS


PIB:
100655247
Matični broj:
08000344
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: