ERGOL-SMB

 
21131 PETROVARADIN
DALIBORA FRANCISTIJA 44

DOO ZA GRAĐEVINARSTVO,INŽINJERING I USLUGE
IZGRADNJA ŽELEZNIČKIH PRUGA, PUTEVA, ULICA I DRUGIH SAOBRAĆAJNICA, OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI

(021) 6433-963
TELEFON
065 5504-604
MOBILNI TELEFON


PIB:
100807819
Matični broj:
08519927
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: