GEBI

GEBI

 
24220 ČANTAVIR
MARŠALA TITA 46

PROIZVODNO-TRGOVINSKO DOO
FABRIKA STOČNE HRANE, SMEŠE I PREDSMEŠE ZA TOV SVINJA, GOVEDA I ŽIVINE, PREMIKSA I DODATAKA STOČNOJ HRANI

(024) 782-525
TELEFON
(024) 782-526
TELEFAKS

E-mail:
Sajt:

PIB:
100849976
Matični broj:
08202249
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: