GLOBAL SEED

 
21238 ČURUG
GOSPOĐINAČKA 1-A

POSLOVNI SISTEM DOO
ORGANSKA BILJNA I STOČARSKA PROIZVODNJA, PROIZVODNJA ORGANSKIH SMEŠA ZA ISHRANU PREŽIVARA, OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

(021) 4804-300
TELEFON
(021) 834-156
TELEFON
(021) 4804-301
TELEFAKS
(021) 833-039
TELEFAKS


PIB:
103705991
Matični broj:
20004878
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: