GRAD NIŠ

GRAD NIŠ

 
18000 NIŠ
7. JULI 2


(018) 505-505
GRADSKI POZIVNI CENTAR
(018) 504-545
TELEFAKS
(018) 504-411
SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
(018) 504-422
SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE GRADA
(018) 504-488
UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE
(018) 504-511
UPRAVA ZA FINANSIJE, IZVORNE PRIHODE LOKALNE SAMOUPOUPRAVE I JAVNE NABAVKE
(018) 504-477
UPRAVA ZA DEČJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
(018) 504-523
UPRAVA ZA OBRAZOVANJE
(018) 504-522
UPRAVAZA KULTURU
(018) 504-460
UPRAVA ZA OMLADINU I SPORT
(018) 504-533
UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ
(018) 504-461
UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU
(018) 504-444
UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE
(018) 504-455
UPRAVA ZA PRIVREDU, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
(018) 290-242
UPRAVA ZA POLJOPRIVREDU I RAZVOJ SELA

E-mail:
Sajt:

PIB:
100232752
Matični broj:
17620541
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: