HALCOM

HALCOM

 
11000 BEOGRAD
BEOGRADSKA 39

PRIVREDNO DRUŠTVO AD
CENTAR ZA ELEKTRONSKO BANKARSTVO

(011) 3306-500
TELEFON
(011) 3032-432
TEHNIČKA PODRŠKA
(011) 3348-994
TELEFAKS

E-mail:

PIB:
102193722
Matični broj:
17419722
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: