INSTITUT MIHAJLO PUPIN

INSTITUT MIHAJLO PUPIN

 
11050 BEOGRAD
VOLGINA 15

DOO BEOGRAD
NAUČNO ISTRAŽIVAČKA ORGANIZACIJA U INFORMACIONIM I KOMUNIKACIONIM TEHNOLOGIJAMA (ICT)

(011) 2776-222
CENTRALA
(011) 2781-222
TELEFON
(011) 6771-398
DIREKCIJA
(011) 6772-876
TELEFON
(011) 6970-427
MARKETING
(011) 6776-583
TELEFAKS

E-mail:
Sajt:

PIB:
100008310
Matični broj:
07014694
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: