JANTAR GRUPA

 
11000 BEOGRAD
MEDAKOVIĆEVA 33-A/3

DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA DOO

(011) 3931-202
TELEFON
(011) 3931-805
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
102073258
Matični broj:
06749747
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: