KOMPONENTA

 
24000 SUBOTICA
KORZO 10-A

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU, EXPORT-IMPORT DOO

(024) 551-897
CENTRALA
(024) 532-032
DIREKTOR
(024) 553-962
TELEFON
(024) 551-897
TELEFAKS


PIB:
100958767
Matični broj:
08514089
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: