KOOI-KNIT

KOOI-KNIT

 
24430 ADA
KOSMAJSKA 4

SAMOSTALNA PLETAČKA RADNJA KORNEL BOLDIŽAR
PROIZVODNJA TRIKOTAŽE

069 3323-521
MOBILNI TELEFON


PIB:
104378766
Matični broj:
50074293
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: