KOSANOVIĆ

 
22222 MARTINCI
VOJVOĐANSKA 64

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO SREMSKA MITROVICA

(022) 668-506
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
102245487
Matični broj:
08576211
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: