NOVOSADSKI SAJAM

NOVOSADSKI SAJAM

 
21000 NOVI SAD
HAJDUK VELJKOVA 11

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRIREĐIVANJE SAJMOVA I IZLOŽBI

(021) 4830-000
CENTRALA
(021) 4831-003
KABINET GENERALNOG DIREKTORA
(021) 4830-102
SEKTOR ZA SAJAMSKU DELATNOST
(021) 4831-132
SEKTOR ZA INTEGRISANE MARKETING KOMUNIKACIJE
(021) 4830-777
SEKTOR ZA KONGRESNE AKTIVNOSTI
(021) 4830-301
SEKTOR ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE
(021) 4830-237
SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
(021) 4830-137
ODELJENJE ZA OCENU KVALITETA
(021) 4830-701
SLUŽBA ZA TEHNIČKU REALIZACIJU SAJAMSKIH PRIREDBI
(021) 4830-773
TELEFON
(021) 4830-774
TELEFON

E-mail:

PIB:
101646656
Matični broj:
08044473
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: