PEROLO AGENCIJA

PEROLO AGENCIJA

 
11000 BEOGRAD
TAKOVSKA 35

DRUŠTVO ZA PREVODILAČKE USLUGE DOO
PREVODI SA VEĆINE SVETSKIH JEZIKA, PREVODI SA OVEROM SUDSKOG PREVODIOCA, LEKTURA I KOREKTURA PREVEDENOG TEKSTA, USMENO PREVOĐENJE: KONSEKUTIVNO I SIMULTANO

(011) 2626-133
TELEFON
(011) 3038-139
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
103845777
Matični broj:
20031603
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: